Skriva gåvobrev när du vill skänka pengar eller egendom

Att skriva ett gåvobrev är en viktig process för att formellt överföra äganderätten till en egendom eller tillgång som gåva. Ett gåvobrev är ett slags avtal och att avtal är tydliga och hålls är viktigt för både individ och samhälle. Det bygger trygghet och tillit.

Att bygga tillit är en hörnpelare i Ny Gemenskaps hela verksamhet. Tillit och tro på människan genomsyrar alla goda relationer och all medmänsklighet.

Att tänka på när man skriver gåvobrev

Här är några viktiga saker att tänka på när du skriver ett gåvobrev:

 1. Specificera parterna:
  Börja med att ange namn, adress och andra identifierande uppgifter för både givaren och mottagaren av gåvan
 2. Beskriv egendomen/tillgången:
  Ge en detaljerad beskrivning av den egendom eller tillgång som överförs som gåva. Det kan vara fastigheter, fordon, pengar eller andra tillgångar
 3. Uttryck klart avsikten:
  Var tydlig med att gåvan ges utan någon form av ekonomisk ersättning och att det är en frivillig överföring av äganderätt
 4. Ange eventuella villkor:
  Om det finns specifika villkor eller begränsningar för gåvan, som exempelvis hur egendomen ska användas eller om den är bunden till ett visst ändamål, bör dessa villkor tydligt anges i gåvobrevet
 5. Datum och underskrifter:
  Glöm inte att ange datumet då överföringen ägde rum och be om underskrifter från både givaren och mottagaren. Detta stärker giltigheten och bindande karaktär hos gåvobrevet
QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om att skriva gåvobrev

Tänk på att ditt gåvobrev är ett juridiskt dokument

Det är viktigt att notera att lagar och regler kring gåvobrev kan variera beroende på jurisdiktion.

För att säkerställa att ditt gåvobrev är korrekt och uppfyller alla juridiska krav, så är det bra att söka juridisk rådgivning och assistans från en professionell advokat eller notarie.

Skriva gåvobrev själv

Visst går det att skriva ett gåvobrev själv, men i så fall är det  viktigt att du är extra noggrann och och omsorgsfull när det gäller att följa riktlinjerna.

 • Om du skriver gåvobrevet själv så är det ditt eget ansvar att ta reda på de specifika lagar och krav som gäller för gåvobrev för att säkerställa att ditt brev är giltigt och bindande
 • Tänk även på att använd en tydlig, saklig och professionell ton när du skriver ditt gåvobrev, detta för att undvika missförstånd eller tvetydigheter
 • I övrigt, se ovan

Det är inte helt okomplicerat att skriva ett gåvobrev själv och vi skulle rekommendera att du vänder dig till en jurist eller notarie för att säkerställa att ditt gåvobrev är korrekt och uppfyller alla rättsliga krav. 

Stöd Ny Gemenskaps arbete med hemlösa i ett gåvobrev

Att skriva ett gåvobrev för att stötta en välgörenhetsorganisation och dess långsiktigta välgörenhetsarbete är en djupt medmänsklig gärning.
Vi på Ny Gemenskap är djupt tacksamma för alla som tar sig tid att tänka på vårt engagemang och långsiktiga arbete för hemlösa och andra utsatta människor.
Du kan stötta oss i vårt arbete genom att välja att skriva gåvobrev.

Några av våra samarbetspartners