Social utsatthet

Social utsatthet handlar om när en person hamnar i en svår situation där de kanske inte har tillräckligt med resurser eller stöd för att klara sig bra i samhället. Många av Ny Gemenskaps gäster har olika typer av utmaningar men inte alla. Till oss får alla komma, ta en fika, träffa människor eller bara dela vår värme och gemenskap.

Vad är social utsatthet?

Begreppet utsatthet innebär att vara i en sårbar eller svår situation där man saknar nödvändiga resurser eller stöd. Social utsatthet är en form av utsatthet. men begreppet kan ha många innebörder och många ansikten. Varje människas situation är unik och Ny Gemenskap vill vara ett stöd och en fristad för varje medmänniska som behöver oss.

Tänk dig att du är ute och spelar fotboll med dina vänner, men du har inga skor att spela med medan alla andra har fina fotbollsskor. Du skulle kunna säga att du är socialt utsatt inom fotbollen eftersom du inte har samma möjligheter som de andra att spela och delta på samma sätt.

På samma sätt kan social utsatthet handla om att inte ha tillräckligt med pengar, att inte ha tillgång till utbildning eller att inte ha tillräckligt med stöd från familj eller samhället. Det är viktigt att vi arbetar för att hjälpa och stödja dem som är socialt utsatta, så att alla har samma möjligheter och kan leva ett gott liv.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om social utsatthet

Perspektiv på social utsatthet

Perspektiv på social utsatthet kan variera beroende på hur man ser på det. Här är några möjliga perspektiv:

  1. Ekonomiskt perspektiv: Inom detta perspektiv fokuserar man på bristande ekonomiska resurser som en orsak till social utsatthet. Det kan handla om att ha låg inkomst, arbetslöshet eller svårigheter att klara sina ekonomiska behov.
  2. Utbildningsperspektiv: Här betonas vikten av utbildning och tillgång till kunskap för att undvika social utsatthet. Människor som inte har tillgång till utbildning eller saknar nödvändiga kunskaper kan ha svårt att få jobb eller delta fullt ut i samhället.
  3. Hälsoperspektiv: Social utsatthet kan även kopplas till dålig fysisk eller psykisk hälsa. Om man inte har tillgång till hälsovård eller lever under svåra förhållanden kan det påverka ens välbefinnande och leda till social utsatthet.
  4. Socialt perspektiv: Detta perspektiv fokuserar på sociala faktorer som bidrar till utsatthet. Det kan innefatta social isolering, diskriminering, brist på stödjande nätverk eller svårigheter att integreras i samhället.

Dessa perspektiv ger olika synvinklar på social utsatthet och hjälper oss att förstå de olika dimensionerna av detta problem. Det är viktigt att ta hänsyn till alla perspektiv för att kunna arbeta mot en rättvisare och mer inkluderande samhällssyn.

Kan Ny Gemenskap förhindra social utsatthet? 

Ja, det kan vi. Genom att främja gemenskap, social inkludering och stöd skapar vi möjligheter för människor att känna sig delaktiga och stärkta. Vi kan erbjuda olika typer av stöd, såsom en viss ekonomisk hjälp, vägledning och rådgivning kring vägar till utbildningsmöjligheter, yrkesvägledning, sociala aktiviteter och nätverksbyggande.

Genom att arbeta på både individuell och samhällsnivå kan organisationer som Ny Gemenskap bidra till att förbättra livssituationen för människor och skapa mer jämlikhet och rättvisa i samhället.

Kontakta oss på Ny Gemenskap om du vill ha mer informatiom om vårt arbete med social utsatthet!

Några av våra samarbetspartners