en skugga av socialt utanförskap tar på fjäril ny gemenskap

Socialt utanförskap – ett växande problem

Socialt utanförskap är en situation där en individ eller grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället. Det var med den insikten som en grupp unga akademiker startade Ny Gemenskap år 1968. Då bjöd de in hemlösa att fira alternativ jul men sedan insåg de. När julen är över är de hemlösa fortfarande hemlösa. Det var då de startade Ny Gemenskap för att kunna finnas hela året. Och på den vägen är det.

Socialt utanförskap är ett växande samhällsproblem

Socialt utanförskap kan vara resultatet av olika faktorer, såsom ekonomisk ojämlikhet, brist på utbildning, arbetslöshet eller stigmatisering. Personer som upplever socialt utanförskap kan sakna tillgång till resurser, möjligheter och deltagande i samhällets aktiviteter.

Sedan 1968 har socialt utanförskap varit och är en växande utmaning. Socialt utanförskap kan leda till en rad problem i samhället, inte minst genom att förstärka ojämlikheter och skapa klyftor i samhället. Så kan vi inte ha det. Det är därför Ny Gemenskap försöker dra sitt strå till stacken genom att vara en varm och välkomnande mötesplats för alla. Inte minst för utsatta, ensamma och hemlösa.

Individer som känner sig exkluderade och isolerade kan uppleva ökad psykisk ohälsa, minskad självkänsla och bristande tillit till samhället. Detta utanförskap kan även leda till kriminalitet. Det är därför som Ny gemenskap också ser sig en del av samhällets förebyggande verksamhet för att motverka utsattheten.

Ny Gemenskap är därför för mångfald, social rättvisa, inkludering, meningsfulla varma mötesplatser, delaktighet och respekt för människors lika värde. Kort och gott, allt som gör samhället till ett samhälle för alla. Eller som vi brukar kalla det, ett samhälle som visar medmänsklighet i praktiken.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om socialt utanförskap

Hur drabbar socialt utanförskap barn?

Socialt utanförskap kan ha särskillt allvarliga konsekvenser för barn.
Barn som växer upp i socialt utsatta miljöer kan uppleva bristande tillgång till utbildning, hälsa och möjligheter till utveckling.

Då barnen ofta saknar sociala nätverk och ha begränsade resurser för att möta sina grundläggande behov, vilket kan leda till negativ påverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, utbildningsframgångar och framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

För att skydda barn från socialt utanförskap så är det därför viktigt att investera i deras utbildning, trygghet och möjligheter till social inkludering för att säkerställa deras välbefinnande och framtida framgångar.

Hur drabbar socialt utanförskap barn?

Socialt utanförskap kan ha särskillt allvarliga konsekvenser för barn.
Barn som växer upp i socialt utsatta miljöer kan uppleva bristande tillgång till utbildning, hälsa och möjligheter till utveckling.

Då barnen ofta saknar sociala nätverk och ha begränsade resurser för att möta sina grundläggande behov, vilket kan leda till negativ påverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, utbildningsframgångar och framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

För att skydda barn från socialt utanförskap så är det därför viktigt att investera i deras utbildning, trygghet och möjligheter till social inkludering för att säkerställa deras välbefinnande och framtida framgångar.

silhuett av en pojke socialt utanförskap
en skugga av socialt utanförskap tar på fjäril ny gemenskap

Hur drabbar socialt utanförskap barn?

Socialt utanförskap kan ha särskillt allvarliga konsekvenser för barn.
Barn som växer upp i socialt utsatta miljöer kan uppleva bristande tillgång till utbildning, hälsa och möjligheter till utveckling.

Då barnen ofta saknar sociala nätverk och ha begränsade resurser för att möta sina grundläggande behov, vilket kan leda till negativ påverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, utbildningsframgångar och framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

För att skydda barn från socialt utanförskap så är det därför viktigt att investera i deras utbildning, trygghet och möjligheter till social inkludering för att säkerställa deras välbefinnande och framtida framgångar.

Vilken roll har välgörenhetsorganisation som Ny Gemenskap i arbetet mot socialt utanförskap?

Välgörenhetsorganisationer som Ny Gemenskap arbetar för att minska ojämlikheter och skapa möjligheter för alla att förverkliga sin fulla potential och känna sig delaktiga är i detta sammanhang en viktig aktör i arbetet.

skugga av medmänsklighet socialt utanförskap

Stöd Ny Gemenskaps arbete med socialt utanförskap

Att ge en gåva, bli månadsgivare eller att skriva ett gåvobrev för att stötta Ny Gemenskap och vårt långsiktiga välgörenhetsarbete är en djupt medmänsklig gärning.
Vi på Ny Gemenskap är djupt tacksamma för alla som tar sig tid att tänka på vårt engagemang och långsiktiga arbete för hemlösa och andra utsatta medmänniskor.

Du kan stötta oss i vårt arbete genom att ge en gåva, bli medlem (är kostnadsfritt) eller varför inte överväga att bli volontär? Vad du är gör hoppas vi att du berättar om vår verksamhet och blir en ambassadör för medmänsklighet.

Några av våra samarbetspartners