Bli månadsgivare

Som månadsgivare hjälper du till att långsiktig bygga upp trygg och stabil verksamhet i Ny Gemenskap. Du vet att ditt bidrag gör konkret nytta och du alltid är välkommen till Västberga Gård eller något av våra kaféer.

Ny Gemenskap föddes 1968 med en vision om ett mänskligare samhälle med plats för alla och där ingen hamnar i utanförskap. Vi såg ett hårdnande samhällsklimat. Det ville vi motverka. Och det vill vi fortfarande.

Vi förverkligar vår vision genom att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund, ålder och livssituation. Ingen väljer utanförskap frivilligt. När samhällets skyddsnät brister finns vi där som medmänniskor. Ny Gemenskap ser till varje individs resurser och möjligheter. Med hjälp av anställd personal, schemalagt volontärsarbete samt omfattande frivilligt ideellt arbete har Ny Gemenskap gjort skillnad i mer än 50 år.

Vår verksamhet bedrivs idag på flera platser runt Stockholm. Det innebär allt ifrån att dela ut frukost till behövande, ta emot personer på Vårby Gård för att kunna få en dusch och rena kläder, bjuda på ett varmt mål mat, hjälp att hitta någonstans att sova för natten, ordna med aktiviteter av olika slag…

För att kunna bedriva denna verksamhet behövs pengar. Bidrag i form av månadsbidrag ger oss en trygghet att vi kan fortsätta hjälpa dem som så väl behöver det.

Vill du vara med och hjälpa? Din hjälp behövs. Tillsammans gör vi vårt samhälle bättre.

Tack på förhand för ditt bidrag.

Vårt 90-konto är en kvalitetsstämpel och din garanti för att ditt bidrag gör nytta i praktiken och att pengarna går till de behövande. Varje dag.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.

De 435 organisationerna med 90-konto använder Svensk Insamlingskontrolls logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation.

90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Läs mer här