Utanförskap i samhället – Nej, Ny Gemenskap!

Utanförskapet i samhället idag är en betydligt större andel än de flesta kan tro! För många kan det vara en känsla av att inte höra till, för andra kan det innebära att inte ha vare sig jobb eller bostad. Ny Gemenskap strävar efter att skapa ett inkluderande samhälle där ingen står vid sidan av. Även att bryta ned fördomar, stigmatisering och diskriminering. Att stå för och i handling visa medmänsklighet i praktiken är viktigare än någonsin.

Vad är utanförskap? Ny Gemenskap tror på innanförskap.

Vad många kanske inte tänker på är att utanförskap, utsatthet och hemlöshet är olika saker. Även om det ofta hänger ihop. Utanförskap i sig omfattar en betydligt bredare grupp än specifikt de hemlösa, men utanförskapet ökar tyvärr kontinuerligt i landet.

Det är något vi märker av på Ny Gemenskap. Många av våra gäster är vilsna och rotlösa. De kan ha både jobb och bostad men känner ändå inte den tillhörighet som är så viktigt för oss människor.

Känslan av att inte höra till och inte vara förankrad sprider sig lätt i ett samhälle som blir mer och mer individualistiskt och som rusar fram i en allt snabbare hastighet. Hos Ny Gemenskap finns det plats för alla.

Andra gäster kan ha det ännu tuffare, de känner utanförskap och utsatthet in på bara kroppen. Hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruk, social isolering kan bli resultatet. Hos Ny Gemenskap möter vi alla med samma respekt och omsorg. Hos oss accepteras alla på sina egna villkor och ingen ställs åt sidan.

Ny Gemenskap värnar om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Och det bvisar vi i princip varje dag. Året runt. Medmänsklighet i praktiken.

Men vad är det för underliggande krafter som skapar utanförskap?
Här är några av de faktorer som präglar utanförskapet i samhället idag:

  • Ekonomisk ojämlikhet
  • Arbetslöshet
  • Bostadsbrist
  • Social isolering
  • Diskriminering och stigmatisering

Utanförskap i sammhället är alltså en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. 

Om man bara statistiskt ser till hur många människor i Sverige som står helt utan arbete idag så har vi en arbetslöshet på ungefär 7,2 % (maj 2023). 

Bara det innebär med andra ord att cirka 388 000 personer var registrerade som arbetslösa vid den tidpunkten. Ny Gemenskap har varma mötesplatser för alla medmänniskor oavsett livssituation.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar kring våra välgörenhetsprojekt

Vi sträcker ut en hjälpande hand för alla i utanförskap

Det finns tydliga rapporter om ett ökat behov av bättre samhällsstöd och resurser, för att hjälpa de som befinner sig i utanförskap att komma in i samhället.

För de som har förlorat hoppet och känner sig vilsna i tillvaron erbjuder Ny Gemenskap en hjälpande hand.
Ny Gemenskap arbetar aktivt för att ge de i utanförskap både stöd, lotsning och vägledning.

Vi strävar efter att ge människor verktygen att ta kontroll över sina liv och bryta det onda cirkeln av utanförskap.

Vi gör mycket, men mycket kan bli mer. Var gärna med och stötta vårt arbete!

Gemenskap och förändring i fokus

På Ny Gemenskap är vi övertygade om att genom gemenskap och förändring kan vi bryta utanförskapets bojor.

Vi erbjuder inte bara basala behov, utan vi skapar även mötesplatser där människor kan dela sina historier, stötta varandra och bygga meningsfulla relationer.

Genom att jobba tillsammans för att förändra samhället, så öppnar vi dörrarna till en bättre framtid för alla.

Tillsammans mot utanförskap i samhället

Hos Ny Gemenskap är vi dedikerade till att bekämpa utanförskapet och skapa en mer rättvis och inkluderande värld.
Tillsammans kan vi göra skillnad och ge de utsatta och hemlösa en ny chans till ett värdigt och meningsfullt liv.

Vi behöver dig! – kom och var med oss i arbetet mot utanförskap i samhället.

Några av våra samarbetspartners