Vad innebär utanförskap?

Utanförskap är en term som beskriver när en person eller grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället. Det kan vara på grund av olika faktorer som ekonomiska svårigheter, brist på sociala nätverk, diskriminering eller kulturella skillnader. Ny Gemenskap tror på och verkar för ett inkluderande samhälle. Ett samhälle där vi alla är lika mycket värda, ett samhälle som bygger möjligheten till meningsfulla sammanhang. Vi behöver alla stöd, hjälp och bekräftelse. Det kan man få hos Ny Gemenskap.

Socialt utanförskap vill Ny Gemenskap förvandla till socialt inkludering

Utanförskap kan leda till känslor av isolering, låg självkänsla och begränsade möjligheter till utbildning och arbete. Socialt utanförskap hänvisar till en situation där en individ eller en grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället på grund av sociala faktorer. Så kan vi inte ha det.

Inkludering och social hållbarhet måste vara samhällets mål. Ett samhälle som inte stöttar sina mest utsatta grupper är ett omänskligt samhälle. Så kan vi inte ha det. Ny Gemenskap verkar och tror på ett inkluderande samhälle. Det vill vi stå för. Det är det vi kallar för medmänsklighet i praktiken.

Det är dock viktigt att se och förstå mekanismerna bakom socialt utanförskap. det uppstår inte bara ur tomma intet.

Det kan vara resultatet av faktorer som fattigdom, arbetslöshet, diskriminering, brist på sociala nätverk eller brist på tillgång till resurser och möjligheter.

Människor som upplever socialt utanförskap kan känna sig isolerade, marginaliserade och kan sakna tillgång till viktiga samhällstjänster och möjligheter. Även här kan Ny Gemenskap vara en plats för att börja resan ur sitt utanförskap. Vi finns där. I stort sett varje dag. Året runt.

Ren konkret kan man identifiera faktorer som kan bidra till socialt utanförskap:

  • Ekonomisk ojämlikhet –  har man ont om pengar kan man uppleva sig marginaliserad
  • Diskriminering och marginalisering: På grund av kön, läggning etc.
  • Brist på utbildning och kompetens
  • Social isolering
  • Hälsoproblem.

Och mycket annat. Det viktigaste är att vi ser varandra och tror på varandra. Att vi möter varandra med lyhördhet och respekt. För så här är det, utan du, inget jag. Utan jag inget du. Det är i mötet med varandra som vi blir människor. Det är i gemenskap vi blir till. Varmt välkommen till Ny Gemenskap.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och Svar Utanförskap

Utanförskap bland barn

Utanförskap bland barn kan uppstå av olika anledningar och kan vara en svår situation för de berörda. Det kan handla om att barn känner sig exkluderade från gemenskapen, inte har tillgång till resurser och möjligheter som andra barn har, eller upplever att de inte passar in på grund av olika faktorer. Utanförskap bland barn kan påverka deras självkänsla, välmående och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Det är viktigt att arbeta för att skapa inkluderande miljöer för barn, där de känner sig accepterade, respekterade och får lika möjligheter att utvecklas och trivas.

Hur kan man minska utanförskap

För att minska utanförskap är det viktigt att skapa inkluderande samhällen där alla ges likvärdiga möjligheter, stödjas och uppmuntras att delta och bidra till samhället. Det kan innefatta att främja social integration, bekämpa diskriminering och erbjuda resurser för att hjälpa dem som känner sig utanför att få stöd och möjligheter att blomstra

Vad kan Ny Gemenskap bidra till för att minska utanförskapen?

Det finns mycket att göra. Bland annat kan man skapa olika former av gemenskaper där människor kan träffas, prata och bygga positiva relationer.

Ny Gemenskap kan hjälpa människor att lära sig nya saker, hitta jobb och få råd. På så sätt kan de vara en del av samhället.

Föreningen samarbetar även med andra organisationer, myndigheter och företag för att tillsammans lösa problemen med utanförskap

Några av våra samarbetspartners