Utanförskapsområden: En kort sammanfattning

Utanförskapsområden är områden eller stadsdelar som präglas av socioekonomiskt och socialt utanförskap. Ny Gemenskap är mot all typ av stigmatisering och att inte behandla alla människor lika. Vi är för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, förtryck och diskriminering. Men. Vi ser också den verklighet som finns.

Områden med socioekonomiskt och socialt utanförskap

ETyvärr är det skillnad mellan att växa upp i ett välbärgat och stabilt område och en miljö präglad av trångboddhet, stor arbetslöshet och utmaningar med kriminalitet, droger och osäkerhet. Så ser det också ut i Stockholm och i landet i övrigt.

Det ser och förstår vi på Ny Gemenskap och det är inget vi blundar för. Att medmänniskor kan ha så olika förutsättningar och livssituation är något vi också förstår och möter. Det gör det ännu viktigare att Ny Gemenskaps medarbetare och mötesplatser kan möta alla gäster med samma värme, respekt och lyhördhet. Ett mål och en utmaning. Varje dag. Året runt. Medmäsnklighet i praktiken.

Vad kan prägla ett utanförskapsområde? Hur ser definitionen ut? Ett utanförskapsområde är ett område med socioekonomiskt och socialt utanförskap, kan t.ex. innebära bristande tillgång till:

 • Utbildning
 • Arbete
 • Hälso- och sjukvård
 • Andra samhällsservice.

Utanförskapsområden kan kännetecknas av:

 • Hög arbetslöshet
 • Låg utbildningsnivå
 • Socioekonomisk ojämlikhet

Hur än bakgrunden och nuläget är för den medmänniska vi möter så är det Ny Gemenskaps mål att möta hens behov av att bli sedd som en helhet och möta hens fysiska, andliga psykiska och sociala behov. Det senare kan låta stort och komplicerat men för inte för oss på Ny Gemenskap. Vår dörr står öppen för alla och ett varmt hej, en vänlig blick och en kopp kaffe med en macka kan vara början till ett nytt liv. Krångligare behöver det inte vara.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om utanförskapsområden

Samhällsinsatser för utanförskapsområden

För att främja inkludering, ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet i utanförskapsområden i Sverige kan samhällsinsatser inkludera utbildningsinitiativ för att höja utbildningsnivån, yrkesutbildning och skapande av fler arbetsmöjligheter.

Samhällsinsatserna kan också innebära att tillhandahålla stöd och resurser för att främja entreprenörskap och företagande i dessa områden.

Bostads- och infrastruktursatsningar kan förbättra boendemiljön och tillgången till viktig service.

Dessutom kan sociala program och projekt som främjar kulturellt utbyte, deltagande och samarbete bidra till att minska klyftor och främja en inkluderande och sammanhållen samhällsutveckling.

Socioekonomiska utmaningar

Det är vanligt att utanförskapsområden kämpar med socioekonomiska utmaningar.

Ett utanförskapsområde kan även vara föremål för samhällsinsatser för att främja inkludering, ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet.

håller i en varm kopp utanförskapsområden stockholm ny gemenskap
volontär ger mat till en hemlös utanförskapsområden ny gemenskap

Utanförskap i Sverige, i allmänhet samt i utanförskapsområden

Utanförskap i Sverige refererar till personer eller områden som upplever social och ekonomisk marginalisering, med begränsad tillgång till utbildning, arbete och samhällsservice.

I utanförskapsområden är koncentrationen av dessa utmaningar generellt högre, vilket kan leda till högre arbetslöshet, låg utbildningsnivå och socioekonomisk ojämlikhet.

Utanförskapsområden i Sverige

I Sverige finns flera kända utanförskapsområden där socioekonomiskt och socialt utanförskap är mer utbrett.

Här är exempel på några av de mest kända utanförskapsområdena i Sverige, sorterade per kommun:

 • Stockholm: Rinkeby, Tensta, Husby
 • Malmö: Rosengård, Holma, Kroksbäck
 • Göteborg: Angered, Bergsjön, Biskopsgården
 • Botkyrka: Alby, Fittja
 • Södertälje: Geneta-Ronna, Hovsjö
 • Norrköping: Hageby, Navestad
 • Malmö: Rosengård, Holma, Kroksbäck
 • Uppsala: Gottsunda, Gränby
 • Jönköping: Råslätt
 • Eskilstuna: Råbergstorp, Skiftinge

Dessa områden kämpar med enorma socioekonomiska utmaningar och är föremål för olika insatser för att främja inkludering och förbättra livsvillkoren för invånarna.

kafeföreståndare serverar en kopp till en gäst utanförskapsområden
man håller i en sångbok utanförskapsområden ny gemenskap

Utanförskapsområden Stockholm

I Stockholm så finns det flera välkända utanförskapsområden där socioekonomiskt och socialt utanförskap är utbrett.

Här är exempel på några av de mest kända utanförskapsområdena i Stockholm:

 • Rinkeby
 • Tensta
 • Husby
 • Kista
 • Akalla
 • Rågsved
 • Skärholmen
 • Fittja
 • Alby
 • Botkyrka.

Dessa områden präglas av utmaningar som hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och socioekonomisk ojämlikhet. Insatser görs för att främja inkludering, ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet för invånarna i dessa områden.

Några av våra samarbetspartners