Ny Gemenskap syn på utsatthet, marginalisering och utanförskap

Utsatthet, marginalisering och utanförskap är problem som tyvärr drabbar många människor i samhället. Och vi på Ny Gemenskap vet att andra medmänniskors problem också blir allas problem. Ett samhälle som har svårt att stötta och motverka invånares utsatthet mår inte bra. Problem försvinner inte för att man blundar. Ny Gemenskaps vision om ett samhälle för alla är fundamentet i vår verksamhet. Det är därför vi finns.

Problematik kring utsatthet enligt Ny Gemenskap

Det kan ske gradvis, med många varningstecken, eller slå till utan förvarning.
Plötsligt blir någon arbetslös, kan inte betala hyran, förlorar bostaden, skilsmässa, dövar ångesten med droger och sedan fortsätter spiralen nedåt. Men det finns stöd och hjälp. Ny gemenskap är en plats där det finns många varma hjärtan som vill stötta.

Utsatthet, marginalisering och utanförskap handlar om att vara i en situation där man saknar grundläggande trygghet, delaktighet eller möjligheter till fullt deltagande i samhället.

Vårt arbete för att minska problemen med utsatthet, marginalisering och utanförskap är inte bara en avgörande faktor i många människors liv.
Att skapa gemenskap samt en mer inkluderande och rättvis samhällsmiljö för alla är en anna viktig del i vår verksamhet..

Utsatthet skapar en rad problem som påverkar individer och samhället negativt. Det kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, social isolering, ekonomisk instabilitet och bristande möjligheter till utbildning och arbete.

Vi på Ny Gemenskap anser att det är betydelsefullt att adressera och lösa dessa problem för att skapa en mer rättvis, välkomnande och inkluderande samhällsmiljö. Det är därför vi finns. I stort sett varje dag. Året om.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om utsatthet, marginalisering och utanförskap

Gemenskap och utanförskap

Gemenskap innebär att känna sig delaktig, accepterad och sammanlänkad med andra människor.

Utanförskap, å andra sidan, innebär att känna sig avskild, exkluderad eller isolerad från gemenskapen.

Att främja gemenskap och motverka utanförskap är, som vi på Ny Gemenskap ser det, därför avgörande för att skapa ett inkluderande och välfungerande samhälle.

Effekterna av marginalisering

Det finns olika faktorer som kan leda till att vissa personer blir marginaliserade i samhället.

Det kan t.ex. bero på:

  • Socioekonomiska ojämlikheter
  • Diskriminering baserat på kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning
  • Brist på tillgång till utbildning eller arbete
  • Social isolering

Marginalisering innebär att man blir exkluderad från viktiga sociala, ekonomiska och politiska sammanhang, vilket kan leda till begränsad tillgång till resurser, ökad sårbarhet och minskad livskvalitet för den som drabbas.

Ny Gemenskap arbetar aktivt för att fånga upp människor som av olika skäl har blivit marginaliserade i samhället. Våra verksamheter är öppna mötesplatser som respekterar och ser alla våra gäster som jämnställda och värdefulla. Det är ett uttryck för det vi verkar för – medmänsklighet i praktiken.

Ett samhällsviktigt arbete

Ny Gemenskap arbetar aktivt för att fånga upp och stödja utsatta människor som av olika skäl lever i utanförskap och har blivit marginaliserade i samhället.

Vårt arbete gör skillnad.

Några av våra samarbetspartners