Vad innebär utsatthet?

Utsatthet är ett begrepp som används för att beskriva en situation där en person eller en grupp människor befinner sig i en sårbar position och saknar tillräckligt med resurser för att tillgodose sina grundläggande behov eller skydda sig själva. Utsatthet är något som vi på Ny Gemenskap arbetar för att motverka. Hos oss är du alltid välkommen och inkluderad. Vi accepterar och respekterar alla på deras egna villkor. I befintligt skick.

Vad beror utsatthet på?

Utsatthet är ett enkelt ord som sammanfattar enormt många och ofta komplicerade livssitautioner. Utsatthet kan vara resultatet av olika faktorer såsom ekonomisk fattigdom, social isolering, missbruk, psykisk ohälsa eller diskriminering. Ofta samverkar flera olika faktorer som kan förvärra utsattheten. Men det finns alltid vägar ur utsatthet.

Utsatthet är ett tillstånd men lika mycket en känsla. Den som känner utsatthet ska dock aldrig behöva känna sig ensam. Det finns hjälp. Det finns stöd. Det finns människor som bryr sig. Ny Gemenskaps fem kaféer och Västberga Gård är varma och trygga mötesplatser där alla är välkomna och kan få stöd och hjälp. Om man vill.

Hur yttrar sig utsatthet?

Utsatthet kan yttra sig på olika sätt. Det kan t.ex. innebära att:

  • Vara hemlös och sakna en trygg bostad
  • Leva i ekonomisk svår situation utan möjlighet att tillfredsställa grundläggande behov som mat och kläder
  • Vara socialt isolerad och sakna ett stödjande nätverk

Utsatthet kan också innebära att vara offer för våld, övergrepp eller diskriminering, vilket kan leda till fysisk och psykisk skada.

Hos Ny Gemenskap blir alla accepterade som de är och respekterade som de värdefulla medmänniskor de är. Det finns hopp. Det finns hjälp. Det finns Ny Gemenskap.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om vad utsatthet innebär

Hur kan man motverka utsatthet?

Utsatthet är en komplex fråga som kräver ett holistiskt tillvägagångssätt för att adressera de underliggande orsakerna och erbjuda stöd och resurser till de som drabbas.

Det innebär bland annat att erbjuda en trygg och stabil miljö, tillgång till basala resurser som mat och boende, tillgång till hälso- och sjukvård, samt socialt stöd och inkludering.

Vilket är något som vi på Ny Gemenskap arbetar med.

Ny Gemenskaps arbete med att stötta människor i utsatthet

Att förstå vad utsatthet innebär är viktigt för att kunna arbeta mot att minska och förebygga det.

Genom medvetenhet, empati och genomförande av lämpliga åtgärder kan vi sträva efter att skapa en mer rättvis och inkluderande samhällsmiljö där ingen behöver vara i utsatthetens grepp. Ny Gemenskaps kaféer och Västberga gård är trygga mötesplatser där man kan pusta ut, få en bit mat och, kanske framförallt, få vara sig själv en stund i en lugn och välkomnande miljö. Vi på Ny Gemenskap vill göra skillnad. På riktigt.

Vi är vad vi heter vi skapar situationer och miljöer där en ny gemenskap kan växa sig stark. Eller som vi kallar det – medmänsklighet i praktiken.

Några av våra samarbetspartners