Välgörenhetsprojekt som
Ny Gemenskap driver

Välgörenhetsprojekt hos Ny Gemenskap är en del av den dagliga verksamheten och våra projekt är till för att fokusera på ett speciellt område under kortare eller längre tid. Några exempel på tidigare projekt är våra insatser för ensamkommande flyktingar, vårt samarbete med Gatans Kör och projektet Nya Rum. Ny Gemenskaps dagliga verksamhet på våra fem kaféer och på Västberga Gård är vår ryggrad men vi är alltid beredda att fokusera på andra viktiga välgörenhetsprojekt om resurser finns.

Ny Gemenskap samverkar även med andra aktörer både inom privat och offentlig sektor.

Vi driver just nu dessa välgörenhetsprojekt:

  1. Mötesplats Ukraina. Här finns hjälp för att hitta arbete, krisstöd, social- och migrationsrättsligrådgivning, kultur- och fritidsaktiviteter, matkasseutdelning samt språk- och arbetsintegration. Allt för att skapa en drägligare tillvaro för dem som har flytt kriget och för att underlätta och hjälpa till med integrering in i det svenska samhället. För barn finns en lekhörna och vi bjuder på soppa, smörgås och kaffe. Adressen är Blecktornsgränd 13 vid Mariatorget. Öppettider: Måndag, tisdag och onsdag 13-15.30
  2. Projekt Vinternatt/Sommarnatt – ett projekt för att erbjuda husrum för EU-migranter under mycket kalla vinternätter. Det är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i samarbete med Stockholms stad, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Convictus. Projektet riktar sig till EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare med vistelsetillstånd i EU, och Ny Gemenskap har rollen som samordnare för nattverksamheten.
  3. Äldre i Gemenskap. Startade under hösten 2023 för åldersgruppen 65+ som vill umgås i gemenskap. Här kommer att finnas möjlighet att delta i en bakningsgrupp, gå på utflykter, stadsvandringar och mycket mer. Aktiviteter fylls på vartefter.
QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar kring våra välgörenhetsprojekt

Mötesplats för Ukrainska flyktingar

Ny Gemenskap driver ett välgörenhetsprojekt som fungerar som en mötesplats för ukrainska flyktingar.

Projektet syftar till att erbjuda stöd, hjälp och gemenskap för de som har flytt från Ukraina till Sverige på grund av konflikter och kriser.

På mötesplatsen erbjuds olika former av stöd och resurser för att underlätta integration och anpassning till det nya samhället. Det kan inkludera språkundervisning, juridisk rådgivning, kulturella aktiviteter och socialt stöd.

Målet är att skapa en trygg och inkluderande miljö där ukrainska flyktingar kan känna sig accepterade, få hjälp att navigera i det svenska samhället och bygga positiva relationer med andra.

Genom detta välgörenhetsprojekt strävar Ny Gemenskap efter att ge de ukrainska flyktingarna en plattform där de kan dela sina erfarenheter, stärka sin identitet och hitta stöd i en gemenskap som förstår deras unika utmaningar.

Det är ett viktigt initiativ för att främja integration och underlätta den övergångsprocess som flyktingar genomgår.

Projekt Vinternatt/Sommarnatt och EKN, Extra Kalla Nätter.

Projekt Vinternatt/Sommarnatt är ett viktigt välgörenhetsprojekt som genomförs av Ny Gemenskap.

Syftet med projektet är att erbjuda akut hjälp och skydd för hemlösa människor under de kalla vintermånaderna. Projektet riktar sig till EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare med vistelsetillstånd i EU

Projektet innefattar att öppna tillfälliga nattöppna härbärgen där hemlösa kan få tak över huvudet, en varm säng att sova i och grundläggande förnödenheter som mat och kläder.

Härbärgena är utrustade med säkra och bekväma sovplatser samt faciliteter för personlig hygien.

Utöver det akuta boendet erbjuder Projekt Vinternatt också socialt stöd och vägledning för att hjälpa de hemlösa att hitta långsiktiga lösningar på sin situation.
Det kan innebära rådgivning, kontakt med myndigheter och stöd i att söka bostad eller arbete.

Genom Projekt Vinternatt strävar Ny Gemenskap efter att lindra de svårigheter och faror som hemlösa människor står inför under den kalla vinterperioden.

Genom att erbjuda tak över huvudet och stöd skapas en tryggare miljö där de kan få hjälp att ta sig ur hemlöshet och påbörja en ny väg mot en mer stabil tillvaro.

Ny Gemenskap som välgörenhetsprojekt

Även om Projekten Vinternatt och om flyktingar från Ukraina är två mycket viktiga projekt så sker det mesta av Ny Gemenskaps verksamhet på lokal nivå.

På Västberga gård finns det dagverksamhet, aktiviteter, dusch, tvättstuga, evenemang och Kafé.

Hela denna verksamhet är, trots att den inte är avgränsad och pågår året om, något som man kan kalla ett löpande välgörenhetsprojekt.

Några av våra samarbetspartners