måltid hos en av våra verksamheter på Ny Gemenskap

Våra verksamheter i Stockholm

En ljusglimt i mörkret

Våra fem kaféer och Västberga gård är ryggraden i vår verksamhet

I vårt arbete möter vi dagligen många människor som är utsatta, ensamma och hemlösa. Det är både yngre och äldre, svenskfödda, flyktingar och nyanlända. Vi välkomnar alla oavsett bakgrund och livssituation. Hos Ny Gemenskap kommer ofta 400-500 medmänniskor varje dag för att få bl.a. frukost, mat, stöd och inte minst gemenskap. Nästan varje dag. Året runt. Och antalet behövande gäster växer.

Ny Gemenskap bedriver sin verksamheter på fem kaféer runt om i Stockholm och i vårt huvudhem, Västberga Gård. Fyra kaféer bedriver främst sina gärningar mellan kl 9-12 på alla vardagar. Det är Kafé Södermalm, Kafé Östermalm, Kafé Norrmalm och Kafé Vällingby. Kafé Kungsholmen är ett eftermiddagskafé som har öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl. 13-17. Läs mer under respektive kafés flik här på hemsidan.

Dessa kaféer drivs i samarbete med och i samverkan med olika församlingar som lånar oss sina samlingslokaler och är aktiva på många andra sätt. Något vi är mycket tacksamma över.

Hjärtat av verksamheten är den vackra Västberga Gård. En herrgård med anor ända tillbaka till 1300-talet. Här erbjuds frukost och ofta även lunch till mycket billig penning i stort sett alla årets dagar utom lördagar. Året runt. Där kan vi som oberoende ideell organisation till stor del själva styra och utveckla verksamheten.

Läs mer

På Västberga Gård kan behövande, speciellt flyktingar och hemlösa, få duscha och låna tvättmaskin. Här har vi också en hel del öppna aktiviteter. Några exempel är bingo, konst- och textilgrupp. Vid oregelbundna tillfällen kan man också möta läkare, frisör och fotvårdare. Musik- och kulturframträdanden sker ofta och nästan varje söndag eftermiddag.

Ensamhet, utsatthet, hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper hos en individ utan ett tillstånd som bl.a. beror på hur vårt samhälle fungerar.

Visst, varje människa har ett eget ansvar men varje människa kan av olika anledningar hamna i en ond spiral som det kan vara svårt att ta sig ur av egen kraft. Det kan faktiskt hända vem som helst och det kan gå fortare än många anar.

Då är det viktigt att det finnas medmänniskor som bryr sig. Då är det viktigt med medmänniskor som inte dömer. Då är det viktigt att det finns någon och några som accepterar en som man är. Just där och då. Då behöver man stöd, hjälp och sammanhang där man blir sedd, hörd och bekräftad. Det är därför vi finns.

Ny Gemenskap bemöter alla människor med respekt, med empati. med omtanke, med värme. Och med medmänsklighet i praktiken.

Läs mer

En varm gemenskap för alla

Vad gör vi?

Det vi gör är att vi öppnar upp våra kaféer och verksamheter nästan dagligen. Där erbjuder vi mat, kaffe, stöd och värme. En stund att få vara i gemenskap med andra. Vi tar emot flera hundra gäster varje gång vi har öppet. Ny Gemenskap har stillat hungern på 99 929 människor som lever i utsatthet under 2021.

Vi bjuder även ofta på sång och underhållning av våra fantastiska musikanter. På Västberga kan även hemlösa tvätta kläder och duscha.

När kylan blir för svår erbjuder vi även hemlösa EU-medborgare tak över huvudet. Det gör vi genom vårt projekt Extra kalla nätter. När minusgraderna sjunker till mer än -7 öppnar vi upp olika kyrkor runt om i Stockholm.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om våra verksamheter

Några av våra samarbetspartners