ny gemenskap vinternatt/sommarnatt omslag

Vinternatt/Sommarnatt

Jobbigt att vara hemlös

När nöden är som störst kan Ny Gemenskap förmedla boendeplatser

I dagsläget bedrivs projekt Vinternatt/Sommarnatt som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i samarbete med Stockholms stad, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Convictus. Projektet riktar sig till EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare med vistelsetillstånd i EU, och Ny Gemenskap har rollen som samordnare för nattverksamheten.

Är du svensk medborgare och hamnat i hemlöshet eller är rädd för att hamna i hemlöshet? Det finns hjälp att få vid både akut läge och på längre sikt. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd det finns att få.
LÄS MER

Projekt Sommarnatt/Vinternatt innehåller flera delprojekt, där Ny Gemenskap fyller olika roller:

trio på ny gemenskaps vinternatt och sommarnatt
en del av gänget på ny gemenskap vinternatt och sommarnatt

Vi förmedlar platser till tre härbärgen

Tre permanenta härbärgen varav två med 50 platser vardera för män och kvinnor och ett med 20 platser för kvinnor. De två första administreras av Stadsmissionen och Frälsningsarmén och den sista för kvinnor av Convictus. Härbärgena hållet öppet årets alla dagar.

Ny Gemenskap ansvarar för anmälan och tilldelning av platser till härbergena.

Akutboende för 1-2 nätter

Tillhandahållande av tillfälligt (1–2 nätter) boende för hemlösa i särskilt utsatta situationer, exempelvis vid avhysning av personer från tältplatser och andra icke-permanenta bosättningar.

Ny Gemenskap tillhandahåller och samordnar dessa platser, i samarbete med olika kyrkor.

Extra Kalla Nätter (EKN), tillfälliga övernattningar vid -7° eller kallare

Akut tillhandahållande av övernattning inomhus under vintermånaderna (1 november–31 mars) på nätter då SMHI väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare. Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Under de 8 år projektet pågått har antalet platser varierat mellan 40-180 per natt och deltagande församlingar vintern 2023/2024 är Immanuelskyrkan, Norrmalmskyrkan, St. Matteuskyrkan, Högalidskyrkan och Västermalms församling.

För aktuell information gå in på Vinternatts Facebooksida.

Ny Gemenskap samordnar projektet, samordnar lokaler och informationsspridning de kvällar projektet är aktivt och ansvarar för inrättande av lokaler, platsansvarig personal och volontärer.

Ansvarig projektledare hos Ny Gemenskap är Issa Anton, isa.anton@nygemenskap.org, mobil 072–284 12 41

Ny gemenskaps Projektledare Issa Anton för vinternatt/sommarnatt

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om Extra kalla nätter

Några av våra samarbetspartners