Donation till välgörenhets-organisationen Ny Gemenskap

Din donation gör skillnad. Ny Gemenskap är en ideell medlemsstyrd förening vars verksamhet helt finansieras av olika typer av donationer och bidrag. Från privatpersoner, företag, från organisationer, stad, stat och kommun. Vårt 90-konto är din garanti för att din donation når fram.

En donation är en frivillig och ofta monetär gåva som ges till välgörenhetsorganisationer som Ny Gemenskap där pengarna går direkt till välgörande ändamål. Tack vare att vi har ett 90-konto så kan du känna dig trygg i vetskapen om att donationen garanterat kommer de behövande till del.

Vad innebär det att Ny Gemenskap har ett 90-konto? Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål.

De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att de som bidrar med donationer till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. De 435 organisationerna med 90-konto använder deras logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

90-kontot och deras logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75% av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25% av de totala intäkterna). 

Genom dessa donationer bidrar till att Ny Gemenskap även i fortsättningen kan verka för stöd och hjälp till utsatta, ensamma och hemlösa.

Vad används en donation till Ny Gemenskap till?

En donation till oss på Ny Gemenskap kan användas på många olika sätt.

T.ex. för att:

  • Hjälpa individer att komma in i ett större sammanhang (exempelvis personer med psykisk ohälsa, i utanförskap eller allmänt utsatta etc)
  • Hjälpa utsatta grupper (såsom hemlösa, ensamma och socialt utsatta medmänniskor)
  • Främja insatser för att motverka fördomar, öka jämställdheten och skapa ett mer inkluderande samhälle, och mycket mer.
  • Ge mat till den enskilde, skänka kläder som passar och att verka för att varje människa får en daglig sömn genom att bl.a. förmedla möjligheten till härbärgen.

Vad kan man donera?

Att donera till välgörande ändamål som oss ger dig en möjlighet att göra en positiv skillnad och engagera dig i samhället.

Det finns många olika sätt att donera till Ny Gemenskap, inklusive pengar, tid, engagemang eller materiella resurser, och varje gåva spelar en viktig roll för att främja välbehövliga insatser.

Månads donation – ett långsiktig engagemang för välgörenhet

En månadsdonation är en kontinuerlig ekonomisk gåva som görs till en välgörenhetsorganisation (såsom t.ex. Ny Gemenskap) varje månad.

Genom att etablera en månadsdonation så kan du ge ett långsiktig och stabil stöd till organisationens arbete.

En månadsdomation ger organisationen möjlighet att planera och genomföra långsiktiga projekt och hjälpa utsatta människor på ett mer hållbart sätt.

Månads donationer är kort sagt en enkel och bekväm metod som gör att du regelbundet kan bidra till välgörenhet och göra en positiv skillnad i samhället.

Bidra till Ny Gemenskaps samhällsviktiga arbete

Vill du bidra till Ny Gemenskaps samhällsviktiga arbete med att hjälpa och stödja hemlösa och andra utsatta människor?

Du kan antingen donera din tid och ditt engagemang eller pengar till vår verksamhet. Kontakta oss om du vill göra en donation.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om donation till välgörehet

Några av våra samarbetspartners