Styrelsen

Vi är en ideell medlemsstyrd förening som öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs.

Genom att ha en ansvarig styrelse så blir vi en tryggare och mer förtroendeskapande organisation. Både inåt och utåt. En tydligare del av civilsamhället.

Styrelsen verkar för att Ny Gemenskaps värderingar och värdegrund hålls levande och att verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt. Medmänsklighet och varm gemenskap ska genomsyra allt vi gör.

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi och personal. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition förknippad med politisk medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund.

 


Margaretha Svensson Paras

Ordförande

Bakgrund
Har varit församlingsassistent i Nacka, samordnare för diakonala året, lärare på folkhögskola, ungdomskonsulent, diakonistrateg, generalsekreterare i Hela Människan och direktor för Uppsala Stadsmission.

Erfarenhet
När jag var 19 år och gjorde diakonala året i Småland var mina vänner ettåringar på Ny Gemenskap, då lärde jag känna allt vad Ny Gemenskap stod för! Det var ju länge sedan men jag har följt verksamheten på lite avstånd inte minst genom en av grundarna Hans-Erik Lindström.

Nuvarande sysselsättning
Har precis blivit pensionär efter att ha arbetat som direktor på Uppsala Stadsmission i 16 år.

Ny ordförande sedan våren 2022.


Agneta Dalemark

Vice ordförande sedan våren 2021

Bakgrund
Socionom och diakon
Rektor på gymnasieskola
Medlem i Immanuelskyrkan Stockholm

Erfarenhet
Arbetat med socialt/diakonalt arbete hela mitt liv
Ansvarig för diakonutbildning på Lidingöfolkhögskola.
Har varit aktiv på Jul i gemenskap

Nuvarande sysselsättning
Arbetat 18 år på Sociala Missionen och är idag chef för organisationen.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2020. Vice ordförande sedan 2021.


Per Rudin

Kassör

Bakgrund
I botten är jag utbildad sköterska och har kompletterat med olika kurser/utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration.

Erfarenhet
Har arbetat inom både sluten och öppen hälso- och sjukvård. Har vidare arbetat med att utreda hälso- och sjukvård samt deltagit i och drivit olika projekt inom området. Under 25 år har jag haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Nuvarande sysselsättning
Deltar som volontär i Ny Gemenskap och Maria Magdalena församling.
Sedan 2008 är jag ledamot/konsult i tre bostadsrättsföreningar.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2017.


Peter Olovsson

Sekreterare

Bakgrund
Uppväxt i Ångermanland. Har arbetat som präst inom Svenska Kyrkan sedan 1976.

Erfarenhet
När jag var 19 år kom jag till Ny Gemenskap som ett-åring. Efter det har jag funnits med i Ny Gemenskaps-sammanhang på olika sätt som volontär. Ordförande i styrelsen 2021-2022.

Nuvarande sysselsättning
Jag gick i pension 2015. Kom med i styrelsen för Ny Gemenskap 2020.  Nu är jag förtroendevald inom Svenska Kyrkan och sekreterare i Ny Gemenskaps styrelse.

Sekreterare i Ny Gemenskap sedan mars 2021.


Robert Öberg

Ny styrelseledamot våren 2021

Bakgrund
Är utbildad på musikhögskolan i Stockholm. Har jobbat som lärare och rektor inom grund- och gymnasieskola. Arbetat som projektledare inom Svenska kyrkan och Sociala missionen.

Erfarenhet
Kom i kontakt med Ny gemenskap 2011 när jag arbetade i St Johannes församling. Vikarierade som ansvarig för kafé Norrmalm 2013-2014.

Nuvarande sysselsättning
Arbetar som ombudsman på riksförbundet FUB. FUB arbetar för att alla barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska få leva ett bra liv.
Blev invald i Ny Gemenskaps styrelse 2021


Maria Wisen

Styrelseledamot

Bakgrund
Värmlänning 🙂 Ettåring på Ny Gemenskap på 1983/84
Volontär hos Moder Theresa bröderna i Paris.
Socionomutbildad på Sköndalinstitutet

Erfarenhet
Socialt arbete inom offentlig , privat och idéburen verksamhet. Framförallt med ungdomar och deras nätverk på behandlingshem, skola, boenden, arbetsträning, öppenvård och olika verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar. Utbildad inom ledarskap, psykodrama och systemiska metoder och teorier. Senaste 12 åren som verksamhetschef inom Stockholms stadsmission med uppbyggnad av nya verksamheter, rekrytering och personalutveckling.

Nuvarande sysselsättning
Verksamhetsutvecklare och projektledare på Stockholms stadsmission.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2020.


Anette Bäckström

Styrelseledamot

Bakgrund
Socionom

Erfarenhet
Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med barn och ungdomar och deras familjer. Först 10 år som behandlingsassistent på HVB-hem för ungdomar. Sedan inom socialtjänsten som socialsekreterare med myndighetsutövning i 15 år därefter enhetschef på individ och familjeomsorgen i Solna. 2004 som verksamhetschef för socialjouren Nordväst (8 kommuner) även stödcentrum för unga brottsutsatta och Barnahus norrort. På socialjouren arbetar man med alla sociala problem som är akuta ex. kvinnofrid, barnmisshandel, hemlöshet, omhändertagande enligt LVU och LVM mm. Ingått i ett socialt projekt via socialhögskolan med att implementera familjecenter i Armenien.

Nuvarande sysselsättning
Pensionär, men arbetar halvtid på socialjouren nordväst.

Styrelseledamot i NY Gemenskap sedan 2019.