banner om ny gemenskap styrelsen

Styrelsen

någon på ny gemenskap häller upp filmjölk åt gäst

Vi är en ideell medlemsstyrd förening som öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs.

Genom att ha en ansvarig styrelse så blir vi en tryggare och mer förtroendeskapande organisation. Både inåt och utåt. En tydligare del av civilsamhället.

Styrelsen verkar för att Ny Gemenskaps värderingar och värdegrund hålls levande och att verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt. Medmänsklighet och varm gemenskap ska genomsyra allt vi gör.

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi och personal. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition förknippad med politisk medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund.

Vi på Ny Gemenskap

Margaretha Svensson Paras

Ordförande

Bakgrund
Har varit församlingsassistent i Nacka, samordnare för diakonala året, lärare på folkhögskola, ungdomskonsulent, diakonistrateg, generalsekreterare i Hela Människan och direktor för Uppsala Stadsmission.

Erfarenhet
När jag var 19 år och gjorde diakonala året i Småland var mina vänner ettåringar på Ny Gemenskap, då lärde jag känna allt vad Ny Gemenskap stod för! Det var ju länge sedan men jag har följt verksamheten på lite avstånd inte minst genom en av grundarna Hans-Erik Lindström.

Nuvarande sysselsättning
Har precis blivit pensionär efter att ha arbetat som direktor på Uppsala Stadsmission i 16 år.

Ny ordförande sedan våren 2022.

Margareta ny gemenskap styrelsen
Styrelsen Vice ordförande Agneta Dalemark ny gemenskap

Agneta Dalemark

Vice ordförande

Bakgrund
Socionom och diakon
Rektor på gymnasieskola
Medlem i Immanuelskyrkan Stockholm

Erfarenhet
Arbetat med socialt/diakonalt arbete hela mitt liv
Ansvarig för diakonutbildning på Lidingöfolkhögskola.
Har varit aktiv på Jul i gemenskap

Nuvarande sysselsättning
Arbetat 18 år på Sociala Missionen och är idag chef för organisationen.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2020. Vice ordförande sedan 2021.

Per Rudin

Sekreterare

Bakgrund
I botten är jag utbildad sköterska och har kompletterat med olika kurser/utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration.

Erfarenhet
Har arbetat inom både sluten och öppen hälso- och sjukvård. Har vidare arbetat med att utreda hälso- och sjukvård samt deltagit i och drivit olika projekt inom området. Under 25 år har jag haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Nuvarande sysselsättning
Deltar som volontär i Ny Gemenskap och Maria Magdalena församling.
Sedan 2008 är jag ledamot/konsult i tre bostadsrättsföreningar.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2017.

Per Rudin Kassör på styrelsen ny gemenskap

Dag König

Ny styrelseledamot sedan våren 2024

Bakgrund
Ursprungligen ifrån Örebro, men sedan 1994 bosatt i Stockholm. Har två treåriga högskoleutbildningar i bagaget, en i teologi och en i systemutveckling.

Erfarenhet
Har tidigare mött Ny Gemenskap genom min församling.

Nuvarande sysselsättning
Arbetar inom programmering på ett stort amerikanskt bolag.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan april 2024

Bengt Ekelund

Styrelseledamot

Bakgrund
Född i Kungsbacka och bor nu i Sköndal. Jag har varit pastor i Metodistkyrkan/Equmeniakyrkan sedan 1984. I den rollen ingår både att leda och planera verksamheter och många enskilda möten med olika människor. Jag har läst lite vuxenpedagogik, men har lärt mig mest genom erfarenhet.

Erfarenhet
Har en inblick i många öden och nåden att få möta människor i komplicerade situationer. Främst drivs jag av tanken att vi alla är människor och det är bra nog!

Nuvarande sysselsättning
Sedan 2011 är jag medarbetare i Nämnden för Andlig Vård i Kriminalvården (NAV), på heltid.

Bengt Ekelund ny styrelseledamot våren 2023 styrelsen ny gemenskap

Maria Wisén

Styrelseledamot

Bakgrund
Värmlänning 🙂 Ettåring på Ny Gemenskap på 1983/84
Volontär hos Moder Theresa bröderna i Paris.
Socionomutbildad på Sköndalinstitutet

Erfarenhet
Socialt arbete inom offentlig , privat och idéburen verksamhet. Framförallt med ungdomar och deras nätverk på behandlingshem, skola, boenden, arbetsträning, öppenvård och olika verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar. Utbildad inom ledarskap, psykodrama och systemiska metoder och teorier. Senaste 12 åren som verksamhetschef inom Stockholms stadsmission med uppbyggnad av nya verksamheter, rekrytering och personalutveckling.

Nuvarande sysselsättning
Verksamhetsutvecklare och projektledare på Stockholms stadsmission.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2020.

Pieter-Jan van Eggermont

Styrelseledamot

Bakgrund
Född och uppvuxen i Belgien. Utbildad till Asien- och Mellanösternvetare, med studier i bland annat fred och konfliktstudier och projektmanagement.

Erfarenhet
Innan jag flyttade till Sverige har jag jobbat ett antal år inom offentliga sektorn i Belgien, bland annat med integrationsfrågor på socialdepartementet i min hemstad. Efter ett par år med resor och jobb utomlands landade jag i Sverige där jag mestadels jobbat inom ideella sektorn på bland annat Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna Råd som projektsamordnare.

Nuvarande sysselsättning
Jag jobbar heltid som rådgivare på svenska sektionen av Läkare Utan Gränser, en internationell humanitär biståndsorganisation, med policyfrågor och påverkansarbete.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan våren 2023.

Pieter Jan van Eggermont Ny styrelseledamot våren 2023 på styrelsen ny gemenskap

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners