Exempel på gåvobrev till välgörenhet

Ett gåvobrev skapar trygghet, så här kan du skriva och tänka

Ny Gemenskaps vill ge hopp och framtidstro till behövande. Men ord mättar inte hungriga magar eller ger kläder på kroppen. Till det behövs det pengar och strukturer som i praktiken kan göra skillnad för medmänniskor i olika former av utsatthet. Din gåva gör skillnad och ett gåvobrev ger trygghet.

Gåvobrev som exempel är något man söker efter när man vill skänka bort något till en välgörenhetsorganisation såsom Ny Gemenskap.

Gåvobrev är ett juridiskt dokument som används för att officiellt bekräfta överföringen av en gåva från en person till en annan. Men också mellan en person till en välgörenhetsorganisation såsom Ny Gemenskap.

Det fungerar som ett bevis på att gåvan har getts frivilligt och utan några förväntningar på ersättning eller kompensation.

Gåvobrevet innehåller vanligtvis information som avsändarens och mottagarens namn, beskrivning av gåvan, datum för överföringen och eventuella villkor eller restriktioner som kan vara knutna till gåvan.

Det är viktigt att ett gåvobrev är korrekt och tydligt formulerat för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden. Vilket gör att det är tydligt vad som ges och till vem.

Exempel på ett enkelt gåvobrev

Ett gåvobrev kan börja på detta vis:

Jag bekräftar härmed att jag, [Avsändarens namn], ger en gåva till dig/mottagaren på [gåvans datum].
Gåvan är [beskrivning av gåvan] och är given som en gest av [avsändarens intention].

Jag ger gåvan utan några villkor eller restriktioner och ger dig full befogenhet att använda den på bästa sätt för att främja [mottagarens ändamål/verksamhet].

Tack för ditt arbete och jag är glad över att kunna bidra till ditt värdefulla arbete.

Vad man bör tänka på när du skriver ett gåvobrev?

 • Avsändarens kontaktuppgifter.
 • Mottagarens kontaktuppgifter.
 • Datum
 • Inledning: En hälsning eller inledande mening som visar avsändarens intention att ge en gåva.
 • Beskrivning av gåvan: Tydlig beskrivning av gåvans art, värde och eventuella specifika ändamål.
 • Gåvans villkor: Angivelse av eventuella villkor, restriktioner eller förbehåll som är knutna till gåvan.
 • Mottagarens rättigheter: Bekräftelse på att mottagaren äger rätt till gåvan och att den är fri från belastningar eller begränsningar.
 • Samtycke till användning: Godkännande av att mottagaren får använda gåvan i enlighet med deras verksamhet och ändamål.
 • Betalningsinformation: Angivelse av betalningsmetod och instruktioner för överföring av gåvobeloppet.
 • Tacksägelse: Uttryck av tacksamhet för mottagarens arbete och möjligheten att bidra till deras verksamhet.
 • Avslutning: Avslutande hälsning och avsändarens underskrift.

Notera att det är viktigt att anpassa gåvobrevet till dina behov.
Det kan vara lämpligt att rådfråga en juridisk expert för att säkerställa att brevet uppfyller alla relevanta lagar och bestämmelser.

västberga gård

Exempel på gåvobrev till Ny Gemenskap

Kontakta oss på Ny Gemenskap om och när du vill skänka en mer betydande gåva till oss.

Då kan vi hjälpa dig att formulera ett mer specifikt exempel på gåvobrev som du kan använda för din gåva till oss.

Annars kan du använda brevet i detta stycke som exempel på ett gåvobrev.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om att skänka aktier som gåva

Några av våra samarbetspartners