Gåvobrev mellan makar skapar trygghet

En del av Ny Gemenskaps medlemmar och sympatisörer vill ibland vara extra trygga och tydliga med att de vill ge en gåva till Ny Gemenskap. Då kan det vara klokt att skriva ett gåvobrev inför framtiden. Ett gåvobrev mellan makar är en juridisk handling där en make eller maka överför äganderätten till en egendom till den andra parten som en gåva.

Gåvobrevet fungerar som ett bevis på att gåvan har skett.
Det kan också användas för att säkerställa äganderätt och eventuell förmögenhetsfördelning vid exempelvis bodelning eller arvsskifte.
Gåvobrevet bör innehålla tydlig information om gåvans art, värde och eventuella villkor.

Det är alltid rekommenderat att konsultera en juridisk expert för att upprätta och bekräfta gåvobrev mellan makar.

Vad kan skänkas i ett gåvobrev mellan makar?

I ett gåvobrev mellan makar kan olika typer av egendomar skänkas.
Det kan inkludera pengar, värdepapper, enskild egendom eller till och med fastigheter, beroende på makarnas överenskommelse och gällande lagstiftning.

Exempel på vad som kan skänkas bort i ett gåvobrev mellan makar

Exempel på egendomar som kan skänkas i ett gåvobrev mellan makar är:

 • Pengar:
  En make eller maka kan överföra en viss summa pengar till den andra parten som en gåva.
  Det kan vara ett sätt att dela ekonomiska resurser eller ge ett ekonomiskt bidrag till den andra makens verksamhet eller projekt.
 • Enskild egendom:
  Om en make eller maka har enskild egendom, det vill säga egendom som ägdes innan äktenskapet eller erhölls genom arv eller gåva under äktenskapet, så kan denna egendom överföras som en gåva till den andra parten.
 • Fastigheter:
  Det är också möjligt att skänka en fastighet i ett gåvobrev mellan makar.
  Till exempel kan en make eller maka överföra äganderätten till sitt andel i ett gemensamt ägt hus till den andra parten.

Det är viktigt att notera att reglerna för gåvobrev mellan makar kan variera beroende på den specifika jurisdiktionen och gällande äktenskapslagstiftning.
Det är därför rekommenderat att rådgöra med en juridisk expert för att säkerställa att gåvobrevet upprättas enligt lag och att alla nödvändiga dokumentation och formaliteter följs.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om gåvobrev mellan makar

Några av våra samarbetspartners