Ny Gemenskap hjälper och stödjer hemlösa och utsatta

Hemlösa, hemlös, hemlöshet. Ord som är fyllda av skam, skuld och ångest. ”Det händer inte mig” tänker många men du skulle bli förvånad över hur många som tänkt likadant som ändå hamnat i hemlöshet. Och det kan gå snabbt. Och hemlösheten har många ansikten. Ny Gemenskap finns där för alla i vilken situation de än är i livet. Med stöd, hjälp och gemenskap.

Hemlösa – de är en av Ny Gemenskaps främsta målgrupper. Det var de hemlösa som gruppen av unga akademiker främst tänkte på när de grundade föreningen för mer än 50 år sedan. Sedan insåg grundarna tidigt att det fanns många fler grupper i olika former av utsatthet som också behövde stöd och hjälp. Ny Gemenskap arbetar dedikerat för att hjälpa och stödja hemlösa medmänniskor men alla är självklart välkomna.

Ny Gemenskap vill vara en öppen famn. För utsatta, för flyktingar, för ensamma. Ingen ska ställas åt sidan och alla ska inkluderas. Genom olika insatser och program gör vi en betydande skillnad i livet för de som befinner sig i hemlöshet och andra typer av utsatthet.

Genom att erbjuda en rad olika tjänster och resurser så strävar Ny Gemenskap efter att adressera de grundläggande behoven hos hemlösa och hjälpa dem på vägen mot en bättre framtid.

Ny Gemenskap erbjuder mat, kläder, gemenskap och mycket mer till hemlösa

Utöver möjligheten till hänvisat boende i olika härbärgen erbjuder Ny Gemenskap även mat och kläder för att tillgodose de akuta behoven hos hemlösa när det gäller mat och näringsintag. Och vi finns alltid där för socialkurativa samtal för den som behöver stöd för att ta sig ur sin utsatta situation. Vi möter varje gäst i ögonhöjd, både bokstavligt och bildligt talat.

Genom att erbjuda dessutom näringsriktig mat och måltider bidrar vi till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos de som befinner sig i hemlöshet. Rent konkret innebär det att en rejäl frukost serveras varje dag men också att det ofta finns möjlighet att få lunch. Ibland kostnadsfritt och ibland till en mycket låg kostnad.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och Svar kring hemlösa

Återintegration av hemlösa 

För att hjälpa hemlösa att återintegreras i samhället erbjuder Ny Gemenskap en rad tjänster och resurser.

Det kan innefatta rådgivning och stöd för att hantera utmaningar och hitta lösningar för att komma ur hemlöshetssituationen.

Vi erbjuder också stöd för att hitta anställning genom arbetsförmedling och yrkesutbildningar, vilket ger hemlösa möjligheter att bygga upp sin ekonomiska självständighet och återupprätta en meningsfull tillvaro.

Socialt stöd och gemenskap med Ny Gemenskap

Dessutom är socialt stöd och gemenskap en viktig del av Ny Gemenskaps arbete.

Genom att organisera sociala mötesplatser, aktiviteter och evenemang skapas en känsla av samhörighet och tillhörighet för hemlösa. Det ger dem möjlighet att möta andra människor, dela erfarenheter och bygga positiva relationer.

I sin strävan att hjälpa hemlösa individer genomför Ny Gemenskap sitt arbete med empati, respekt och omsorg. Genom att erbjuda en holistisk och individanpassad approach så arbetar vi för att minska hemlöshetens påverkan och skapa möjligheter för en ljusare framtid för människorna vi hjälper.

Målet är säklart att vi inte ska ha några hemlösa.

Några av våra samarbetspartners