Ny Gemenskap erbjuder hjälp för hemlösa

Hjälp för hemlösa. Ny Gemenskap erbjuder en omfattande hjälp för hemlösa medmänniskor. Främst som stöttande och rådgivande men vi kan också förmedla kontakter till härbergen och andra tillfällliga lösningar.

Genom våra olika insatser och program strävar vi efter att ge stöd och förbättra livssituationen för dem som befinner sig i hemlöshet.

Bland de olika former av hjälp som erbjuds så finns boendestöd, socialt stöd och hjälp till med grundläggande behov som mat och dryck.

Boendestödet är en viktig del av Ny Gemenskaps verksamhet. Genom att samarbeta med olika bostadsaktörer och myndigheter hjälper vi hemlösa att hitta trygga och stabila boendemöjligheter. Det kan handla om att bistå med hjälp att söka bostäder, hantera hyresfrågor och ge råd om budgetering och ekonomi.

När man som hemlös har hamnat i den situationen kan det vara oerhört svårt att ta sig vidare av egen kraft. Det är då vi i Ny Gemenskap kan göra en skillnad. På riktigt. Vi förstår, lyssnar och ger råd. Det finns många vägar ur en till synes hopplöshet situation. Det finns hopp.

Målet är att skapa en hållbar boendesituation för de drabbade och ge dem en möjlighet till en stabil vardag. En egen bostad är en fast punkt i tillvaron som man kan bygga ett nytt liv på. Den tryggheten är viktig för alla.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och Svar kring hjälp för hemlösa

Socialt stöd med Ny Gemenskap

Socialt stöd är en annan viktig del av Ny Gemenskaps arbete.

Genom att erbjuda en trygg och inkluderande miljö skapar de en plats där hemlösa människor kan få stöd och gemenskap. Det kan innefatta samtal, rådgivning och olika aktiviteter.

Genom att erbjuda en möjlighet att träffa andra människor i liknande situationer hjälper Ny Gemenskap till att minska känslan av isolering och främja en ökad livskvalitet för de hemlösa.

Hjälp för hemlösa genom att möte grundläggande behoven

För att möta de omedelbara behoven hos hemlösa erbjuder Ny Gemenskap även tillgång till grundläggande resurser.

Det kan inkludera tillgång till mat, kläder och hygienartiklar som välvilliga medborgare skänkt till föreningen.
I vissa fall under de kalla vintermånaderna så erbjuder Ny Gemenskap sovplatser i kyrkor.

volontär ger mat till en hemlös

Att ge de hemlösa hjälp främjar välfärden

Genom dessa olika insatser och program arbetar Ny Gemenskap aktivt för att hjälpa hemlösa människor att ta sig ur sin svåra situation.

Vi erbjuder även boendestöd, socialt stöd och tillgång till grundläggande resurser som strävar efter att ge de drabbade en chans till ett tryggt och värdigt liv.

Genom att samarbeta med olika aktörer och samhället i stort spelar Ny Gemenskap en viktig roll i att främja välfärd och minska hemlöshetens effekter. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hjälp för hemlösa.

Några av våra samarbetspartners