Hur många är hemlösa i Stockholm?

Det exakta antalet hemlösa i Stockholm kan variera över tiden. Enligt senaste tillgängliga uppgifter från Stockholms Stadsmission och Stockholms stad så finns det ett betydande antal människor utan bostad i staden.

Uppskattat antal hemlösa i Stockholm 2020

En uppskattning från 2020 så indikerarade att det skulle kunna vara runt 3 500 till 4 000 personer som befinner sig i hemlöshet i Stockholm.

Det är en pågående utmaning för staden att hantera situationen och arbeta för att ge stöd och möjligheter till de som saknar tak över huvudet.

Problemet med hemlöshet har dessutom växt de senaste åren. Vid kriser och oro i samhället så är det ofta fler som hamnar i olika former av social utsatthet, inte minst ekonomiskt. Psykisk ohälsa och olika typer av beroendeproblem är också vanligt. Detta kan ganska snabbt leda till ännu mer förvärrad situation med hemlöshet som följd. Ny Gemenskap finns för att mildra och hejda fallet. I princip varje dag. Året runt.

Ny Gemenskap verkar för ett inkuderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering. Vi vill verka för ett samhälle där mångfald och respekt för människors lika värde råder. Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor och ingen ställs åt sidan.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om hemlöshet

Ökar antalet hemlösa i Stockholm?

Antalet hemlösa i Stockholm har varit en ökande utmaning de senaste åren.
Enligt Stockholms Stadsmission och Stockholms stad har det observerats en ökning av antalet hemlösa under de senaste åren.

  • Faktorer som höga bostadspriser, brist på tillgängliga bostäder med rimlig hyra och sociala utmaningar har bidragit till denna trend
  • Staden arbetar kontinuerligt med att implementera åtgärder för att minska hemlösheten, inklusive ökad tillgång till bostäder och förstärkt socialt stöd
  • Trots dessa insatser är det en pågående utmaning att hantera den ökande hemlösheten i Stockholm

Hur arbetar Ny Gemenskap med att hjälpa hemlösa i Stockholm?

Välgörenhetsorganisationen Ny Gemenskap arbetar aktivt för att hjälpa hemlösa i Stockholm.

Vi erbjuder stöd och resurser för att möta de grundläggande behoven hos hemlösa personer, såsom mat, kläder och tak över huvudet.

Dessutom erbjuder vi på Ny Gemenskap socialt stöd, rådgivning, vägledning och lotsning.

Hos oss finner hemlösa gemenskap, inspiration, stöd och uppmuntran för att återintegreras i samhället och få en ny start i livet.

Genom våra insatser så strävar Ny Gemenskap efter att minska hemlösheten och skapa en bättre framtid för människor i Stockholm.

Stöd Ny Gemenskaps arbete med att stötta de hemlösa i Stockholm

Ny Gemenskap arbetar för att stötta hemlösa i Stockholm genom att erbjuda basala behov som mat, kläder och boende. Vi ger även socialt stöd, rådgivning, vägledning och lotsning och framförallt en ny, stödjande och uppmuntrande gemenskap.

Målet är att ge hemlösa människor möjligheter till återintegration i samhället och chansen till en ny start i livet.
Skänk oss och alla våra hemlösa vänner en tanke och stöd vårt samhällsviktiga arbete.

Några av våra samarbetspartners