Kollekt – ett sätt att visa
solidaritet och omsorg

Kollekt är en traditionell praxis inom många kyrkor där en insamling görs under gudstjänster eller religiösa sammankomster för att stötta välgörenhetsändamål och hjälpa de som är i behov, inklusive de hemlösa.

Ny Gemenskap är en politiskt och religiöst obunden medlemsförening som vilar på en kristen grundsyn och har en självklar öppenhet för olika livsåskådningar och religioner.

Tack vare att vi samverkar och samarbetar med många av Stockholms församlingar så hjälper vi varandra på olika sätt. De flesta av våra kaféer bedriver sin verksamhet i en av kyrkans församlingslokaler och fler projekt drivs i mycket nära samarbete med församlingar och kyrkor. Några exempel är Lunch i Gemenskap, Jul i Gemenskap och Påsk i Gemenskap. Och det är inte ovanligt att kollekten i kyrkan går till Ny Gemenskaps verksamhet.

Kollekt är därigenom ett viktigt sätt för församlingar att uttrycka solidaritet och omsorg för de mest utsatta i samhället.

Församlingsmedlemmarna möjlighet att bidra till välgörande ändamål

När kollekten tas upp ges församlingsmedlemmarna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till olika välgörenhetsorganisationer eller projekt som arbetar för att hjälpa hemlösa.

Genom kollekten kan kyrkorna samla in medel för att erbjuda tak över huvudet, mat, kläder och andra resurser som behövs för att stödja dem som lever på gatan.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om kollekt till välgörenhet

Låt kollekten i kyrkan stötta de hemlösa på Ny Gemenskap

Kollekten i kyrkan för välgörenhet och för att stötta hemlösa har en kraftfull inverkan.

Den möjliggör att medel samlas in på ett organiserat och kollektivt sätt, vilket gör det möjligt att hjälpa fler människor och genomföra mer omfattande insatser.

Dessutom skapar det en känsla av samhörighet och gemenskap inom församlingen när människor kommer samman för att ge och visa omsorg om de som behöver det mest.

Kollekt för välgörenhet skapar Ny gemenskap

Kollektens betydelse sträcker sig bortom själva insamlingen av pengar.
Den signalerar vikten av att dela med sig och vara generös, samtidigt som den uppmanar till medkänsla och solidaritet med de som är mindre privilegierade.

Kollekt från flera olika församlingar stöttar Ny Gemenskaps viktiga arbete med hemlösa och andra utsatta människor.

en hjälpande hand kollekt ny gemenskap

Stöd Ny Gemenskaps arbete med hemlösa genom kollekten

Genom att ta upp kollekt i kyrkan för välgörenhet och för att stötta hemlösa kan församlingen spela en aktiv roll i att hjälpa till att skapa en mer inkluderande och rättvis värld, där ingen behöver vara utan tak över huvudet eller grundläggande behov tillgodosedda.

En betydande del av Ny Gemenskaps arbete för att stötta hemlösa bygger på just kollekt från kyrkor i Sverige.

Vill ni/er församling stötta vårt arbete genom att donera kollekt?

Några av våra samarbetspartners