Varför gäller Extra Kalla Nätters bara EU-migranter och inte svenska medborgare?

Efter inslaget i Rapport 6/12 så har vi fått en del frågor kring detta. Nej, Ny Gemenskap har aldrig gjort, och kommer aldrig att göra, skillnad på folk och folk. Alla är välkomna och alla ska bemötas med respekt. Dock är våra resurser begränsade. Även om vi vill kan vi inte hjälpa alla. Projektet Extra Kalla Nätter startades för åtta år sedan med uppdraget att kunna erbjuda tillfälligt natthärbärge när temperaturen faller under sju minusgrader. Svenska medborgare i Stockholm har rätt till en Tak-över-huvud-garanti men det har inte EU-migranter som inte är svenska medborgare. Därför startade Stockholm Stad m.fl. projektet Extra Kalla Nätter och Ny Gemenskap fick uppdraget att driva projektet. Läs mer.