Medarbetare

Ny Gemenskap ser till varje individs resurser och möjligheter. Med hjälp av anställd personal, schemalagt volontärsarbete samt omfattande frivilligt ideellt arbete har Ny Gemenskap gjort skillnad i mer än 50 år.

När Ny Gemenskap grundades 1968 så var det av en grupp unga studerande som ville skapa en ny form av gemenskap där det var människan och inte det kommersiella som stod i centrum. Då var stormötena många och beslut skulle fattas i konsensus för att förankringen och delaktigheten skulle bli så stor som möjligt.

Det var vackert och fungerade länge men det hade en baksida. Alla eldsjälar orkade inte brinna år efter år och för att verksamheten skulle kunna utvecklas och få stöd krävdes det att det fanns en organisation med styrelse, ansvariga och verksamhetsplaner. När styrelsen bildades kunde Ny Gemenskap kunde bygga en stabilare och tryggare organisation som kunde växa sig starkare in i framtiden.

Idag är vi alltså en ideell medlemsstyrd organisation. Vi är ca ett 20-tal och ett 35-tal volontärer anställda som ansvarar för den löpande verksamhet. Dessutom försöker vi så långt som möjligt bjuda in våra gäster till att medverka efter bästa förmåga. Tillsammans blir vi starkare och tryggare. Arbete i gemenskap skapar mening och självkänsla. Det vill vi utveckla.

Vill du jobba som volontär? Läs mer här.
Är du intresserad av att jobba hos oss? Skicka in en intresseanmälan och gärna ett CV till jobb@nygemenskap.org

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners