Barns psykiska ohälsa i Sverige

Psykisk ohälsa hos barn ökar ständigt. Det behövs stöd och hjälp för en bättre framtid! Vi hjälper alla personer att komma in i en Ny Gemenskap för att stärka det egna självförtroendet! De flesta av våra gäster är vuxna men vi möter fler och fler barn, speciellt på ”Mötesplats Ukraina” där det finns både lekhörna och specialister.

Psykisk ohälsa barn – ett växande samhällsproblem i Sverige

Enligt statistik lider idag en betydande andel av barn i Sverige utav psykisk ohälsa.
Detta påverkar såklart deras välmående, men även möjligheten till en kvalitativ utveckling och framtid.

Den psykiska ohälsan bland barn är en komplex fråga med flertalet utmaningar och som tyvärr kryper sig allt lägre ner i åldrarna.

Vanliga symptom hos barn med psykisk ohälsa är fram för allt: ångest, depression och beteendestörningar.

På Ny Gemenskap ser vi vikten i att ta tag i barns psykiska välmående för att minska och stoppa det ökade samhällsproblemet i Sverige: psykisk ohälsa bland barn.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om barns psykiska ohälsa i Sverige

Faktorer som påverkar psykisk ohälsa hos barn

Den psykiska ohälsan bland barn påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis kan vara den ökade pressen, olika prestationskrav samt sociala medier.
Det kan även innefatta genetiska, sociala, kulturella eller yttre faktorer.

Ny Gemenskap ser att det är otoligt viktigt för alla som arbetar med barn för att förstå dessa faktorer och därmed kunna erbjuda effektiv hjälp samt förebyggande åtgärder.

Brist på stöd har också visat sig ha en mycket negativ inverkan på barns välmående och vi tror på en främjande samhällsmiljö där barn alltid kan ha tillgång till sociala plattformar och vuxenstöd.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa står inför specifika utmaningar och risker i sin uppväxt.

Enligt forskning löper dessa barn större risk att själva utveckla psykiska problem senare i livet.
De kan uppleva högre stressnivåer, känslomässiga svårigheter och social isolering.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan även uppleva en brist på stabilitet och förutsägbarhet i hemmet.
Det är viktigt att erbjuda stöd och interventioner för att minska dessa risker och främja barnens välbefinnande.

Genom att skapa medvetenhet, tillhandahålla resurser och erbjuda stödjande program kan vi bidra till en bättre situation för dessa barn och deras familjer.

Ny Gemenskaps insatser för att stödja barns psykiska hälsa

På Ny Gemenskap arbetar aktivt för att stödja barns psykiska hälsa genom att erbjuda tillgängliga och anpassade tjänster och program.

Vi erbjuder stödgrupper, terapi och workshops som syftar till att främja välbefinnande, öka kunskapen om psykisk hälsa och bryta stigmat kring psykiska problem hos barn.

Välkommen att kontakta oss om du vill hjälpa till med att bidra till arbetet med: Psykisk ohälsa hos barn

Några av våra samarbetspartners