Vad bör man göra om man blir hemlös?

Om du skulle hamna i hemlöshet så kom ihåg. Det finns hjälp att få. Du är inte ensam. Det finns stöttning och vägar tillbaka. Hos Ny Gemenskap kan du samla kraft och få lotsning och rådgivning så att du hamnar rätt.

Handlingsplan för dig som just blivit hemlös

Det är det viktigt att agera snabbt och söka hjälp. Kontakta socialtjänsten eller socialjouren i din kommun för att få stöd och rådgivning.
Du kan även söka boende på akutboenden eller vända dig till välgörenhetsorganisationer som kan erbjuda tak över huvudet och hjälp att komma på fötter igen. Ny Gemenskap kan lotsa och ge råd. Vi har dessutom en enkel och effektiv handlingsplan för dig som just har blivit hemlös. Tveka inte, besök något av våra kaféer eller Västberga Gård. Vi stöttar och hjälper.

 1. Sök omedelbart hjälp:
  Kontakta socialtjänsten eller socialjouren i din kommun för att få stöd och rådgivning
 2. Boende:
  Ansök om akutboende hos socialtjänsten eller sök tillfälligt boende hos välgörenhetsorganisationer
  (såsom Ny Gemenskap, vi kan bland annat erbjuda härbärge i Stockholm)
 3. Grundläggande behov:
  Sök hjälp för mat, kläder och hygienartiklar hos lokala hjälporganisationer (såsom Ny Gemenskap) och matutdelningar
 4. Jobb och utbildning:
  Kontakta arbetsförmedlingen för att söka jobb och ta reda på möjligheter till utbildning och yrkesvägledning
 5. Ekonomiskt stöd:
  Ansök om ekonomiskt bistånd och undersök om du är berättigad till andra ekonomiska förmåner
 6. Vägledning och stöd:
  Ta kontakt med välgörenhetsorganisationer (varmt välkommen att kontakta oss på Ny Gemenskap) och socialtjänsten för att få stöd och hjälp med att komma på fötter igen
 7. Nätverk och stödgrupper:
  Delta i stödgrupper och nätverk för att få emotionellt stöd och dela erfarenheter med andra i liknande situation – vi på Ny Gemenskap tycker att det här med en stödjande och inkluderande gemenskap är en enormt viktig pusselbit för att stärka personer i hemlöshet .
 8. Långsiktig planering:
  Arbeta tillsammans med socialtjänsten och andra stödorganisationer (som oss på Ny Gemenskap) för att utveckla en långsiktig plan för att hitta permanent boende och förbättra din livssituation.

Vi på Ny Gemenskap har mött många gäster som hamnat i hemlöshet. Förtvivlan, ångest och förvirring är naturliga känslor. Men kom ihåg. Det finns hopp. Det finns hjälp. Det finns medmänniskor som vill dig väl. Inte bara hos oss på Ny Gemenskap. Håll i, håll om, håll ut. Allt blir bra.

Mer att tänka om du skulle bli hemlös

Finns det mer att tänka på än ovanstående 8 punkter i handlingsplanen om man blir hemlös?

Ja, det finns fler aspekter att beakta vid hemlöshet.

Det är t.ex. viktigt att du bevarar dina identitetsdokument, såsom ID-kort och födelsebevis, i säkert förvar. Kontakta även socialförsäkringskontoret för att säkerställa att du verkligen får alla de förmåner som du är berättigad till.

 • Var medveten om hälsobehov och sök vård om nödvändigt
 • Slå vakt om personlig säkerhet och undvik riskabla situationer.
 • Säkerställ att du alltid har tillgång till rent vatten och sanitära förhållanden
 • Ta kontakt med eventuella stödgrupper, religiösa samfund och frivilligorganisationer som kan erbjuda dig ytterligare hjälp och stöd
KAFE NORRMALM

Bevara dina möjligheter att kommunicera

Ja, vid hemlöshet är det viktigt att bevara personliga tillhörigheter och värdefulla dokument på ett säkert ställe.

Det är lika viktigt att du är rädd om dina möjligheter att kommunicera med omvärlden, såsom t.ex.:

 • Din mobiltelefon, telefonnumret till den samt laddaren till mobiltelefonen
 • Din dator, om du har någon
 • Ditt bank ID
 • Din mejladress

Ny Gemenskap arbetar med hemlösa i Stockholm

Ny Gemenskap arbetar aktivt med att hjälpa hemlösa i Stockholm genom att erbjuda akut boende, mat, kläder samt stöd och gemenskap. Genom vår närvaro och vårt engagemang så strävar vi efter att skapa en trygg miljö samt hjälpa människor att återta kontrollen över sina liv.

Vi arbetar också med att finna långsiktiga lösningar på hemlöshet och utsatthet.

Varmt välkommen att kontakta oss om du plötsligt skulle bli hemlös.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om vad du kan göra om du skulle bli hemlös

Några av våra samarbetspartners