Effektrapport

Ny Gemenskap är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar, en mötesplats för människor med olika bakgrund, ålder och livssituation.

Ny Gemenskaps vision är ett samhälle där ingen ställs åt sidan, där ingen kallas avvikande och där alla accepteras på sina egna villkor. Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper
hos en individ utan ett tillstånd, som ofta beror på hur vårt samhälle fungerar. Ny Gemenskap försöker förverkliga sin vision genom att skapa en gemenskap där alla ska känna sig hemma.

Föreningen Ny Gemenskap bildades för 53 år sedan. Under alla år har föreningen skapat mötesplatser, där personer med olika erfarenheter och bakgrund kunnat mötas.Det formades en värdegrund som byggde på kristen människosyn och samhällssyn samt principen om alla människors lika värde.
Paragraferna 2 och 3 från Ny Gemenskaps målsättning från 1971 lyder:
” Vi vill att den Nya Gemenskapen ska omfatta människor från alla håll. Särskilt viktigt ser vi därför att människor som av skilda anledningar är utstötta ur samhället kommer med.

Vi vill en gemenskap som leder till större förståelse för de egna problemen och den egna problemsituationen och som hjälper människor att förändra denna.

Läs och ladda ner rapporten här:
verksamhet- och effektrapport Ny Gemenskap 2022

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners