Västberga Gårds Historia

Föreningen Ny Gemenskap firade 10 år på Västberga Gård söndagen 30/10 2022. Då presenterades denna skrift om Västberga Gårds historia från 1330 till nutid. 

Under hösten 2022 har Ny Gemenskap haft en Studiegrupp i samarbete med Sensus ”Västberga Nu och Då” där vi samlat info om gårdens intressanta historia från 1330 till våra dagar.

Studiegruppen har bestått av
Björn Nyström, Carl-Erik Olsson Elisabeth Svedin, Kent Edgardh och Uno Svedin

Vi har samlat material från t.ex Internet, böcker, skrifter, bloggar, mantals längder och spårat personer på olika sätt och läst kommunens protokoll samt fått värdefulla berättelser från några av dem som har egna Västberga minnen.

Extra varmt tack till

Carin Önnestam som skrivit historiskt material om Västberga i sin blogg
”Sprätthöken” Ulf Cederlid. Barnbarn till Claire Backman som bodde Norra annexet 1956-1998
Kerstin Andersson som bodde på Västberga Gård som barn på 40-talet
Britt Larsson Föreståndare för Västbergas Planeringshem 1988-2009
Arne Lönnebring på Brännkyrka Hembygdsförening
Anna Tiberg Knutas på Stadsarkivet

Vi har enbart valt ut en liten del av det mycket stora material som finns kring Västberga Gård och inte alls redovisat alla som ägt, brukat, bott eller haft verksamhet på gården. Det som varit mest relevant har vi sammanställts i denna skrift.

Vill du ha ett eget ex av den så kommer du att kunna hämta den på Västberga, eller mejla till: elisabeth.svedin@gmail.com (uppge din postadress)
Vi är även intresserade av om du har kompletterande material som vi kan använda i en eventuell kommande reviderad upplaga. Kontaktperson är Elisabeth Svedin 0709-695 269

Här kan du själv ladda ned varje sida som pdf.

Västbergas Historia, Framsidan 2022-11-01.docx

Sid 1. Västbergas Historia 1300-1644 2022-11-01.docx

Sid 2. Västbergas historia Johan von Beijer 2022-11-01.docx

Sid 3. Västbergas historia 1748-1800 2022-11-01.docx

sid 4. Västberga 1800 talet Sparre 2022-11-01.docx

Sid 5. Västberga Industrispåret 2022-11-01.docx

Sid 6. Västbergas 1901-1934 2022-11-01

Sid 7. Västberga 1935-1950 2022-11-01.docx

Sid 8. Västberga 1956-1998 Claire Backman 2022-11-01.docx

Sid 9 Västberga 1956-1998 Claire Backman 2022-11-01

Sid 10 Västberga 1966-2012 2022-11-01

Sid 11-12 Västberga NY GEMENSKAP 1967-2022.docx